Tietosuojaseloste, perintäpalvelu

Henkilötietolain (523 /1999) 10 ja 24§:n mukainen TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy
Y: 2663800-2
Kirkkokatu 17 A 33
90100 OULU

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marjo Ravaska
puhelin +358 50 559 0535
[email protected]

 

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n asiakkaat.perintaravaska.fi-perintäpalvelun henkilörekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja, käsitellään ja käytetään Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n toimesta perintätoimeksiantojen suorittamista, asiakassuhteen hoitamista sekä yhteydenpitoa varten toimeksiantajiin ja velallisiin. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää tilastollisiin kehittämistarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavien kategorioiden mukaisia tietoja:

Perintätoimeksiannon tekijän tiedot
• Nimi
• Yrityksen nimi
• Henkilötunnus tai y-tunnus
• Pankkitilin numero ja BIC-tunnus
• Laskutusosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Perittävä lasku ja sen sisältämät tiedot
• Asiakkaan lähettämä viesti
• IP-osoite

Velallisen tiedot
• Nimi
• Osoite
• Henkilötunnus tai y-tunnus
• Laskutusosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Perinnän tilannetieto (esim. konkurssi tai ulosotto)
• Perittävä lasku ja sen sisältämät tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen keruu tapahtuu verkkosivuston yhteyslomakkeen kautta sekä asiakkaan ja Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n  muun yhteydenpidon kautta (mm. sähköpostit, puhelinkeskustelut ja asiakastapaamiset).

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n teknisille ylläpitäjille, yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille voidaan luovuttaa henkilötietoja. Näitä tietoja on mahdollista luovuttaa palveluiden toimittamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja, joiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta, voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee toimittaa osoitteeseen [email protected], jolloin tiedot poistetaan manuaalisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä on lupa käyttää ainoastaan henkilöillä ja ylläpitäjillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n verkkosivuston asiakasrekisteriä ylläpidetään sähköisenä tietokantana tämän valtuuttaman teknisen ylläpitäjän toimesta. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja virustorjunnalla käyttäen myös muita asianmukaisia suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan.

 

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n asiakas voi saada katsottavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saattaa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, mikäli asiakas on edellisen kerran saanut tietonsa tarkastettavakseen alle vuoden sisällä. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tiedon korjaamisen pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on  oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely, ellei niille ole laillista perustetta. Kieltopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen [email protected] sähköpostilla.

Tietoa evästeistä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Käyttämällä Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n perintäpalvelua ja verkkosivustoja hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli et halua käyttää evästeitä, voit kytkeä ne selaimessasi pois päältä tai poistua sivustolta. Sivuston toiminnallisuus kuitenkin saattaa vaatia evästeiden käyttöä.

Käyttämällä evästeitä pystymme muokkaamaan sivuston tarjontaa ja käyttökokemusta asiakkaidemme mieltymysten mukaiseksi sekä tekemään kohdennettua markkinointia. Evästeiden avulla keräämme asiakkaistamme mm. seuraavia tietoja.

  • käyttäjän IP-osoite
  • käyttäjän verkon host-nimi
  • päätelaite ja selaintyyppi
  • kellonaika ja päivämäärä
  • sivut, joissa vierailtu
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

 

Näiden lisäksi saatetaan kerätä myös muita tietoja statistiikkaa varten mm. Google Analytics-, Sanoma Remarketing ja Semrush -työkaluja hyödyntäen.