Rekisteriseloste ja tietoa evästeistä

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy
Y: 2663800-2
Kirkkokatu 17 A 33
90100 OULU

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marjo Ravaska
puhelin +358 50 559 0535
[email protected]

 

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n perintaravaska.fi-sivuston asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keruu tapahtuu sivustolla yhteyslomakkeen kautta. Yhteyslomakkeen henkilötietoja, käsitellään ja käytetään Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n verkkosivuston toimesta asiakassuhteen hoitamista, toimeksiantojen toimittamista sekä asiakasyhteydenottoja varten. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää tilastollisiin kehittämistarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavien kategorioiden mukaisia henkilötietoja:
• Nimi
• Yritys
• Laskutusosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Perittävä lasku ja sen sisältämät tiedot
• Asiakkaan lähettämä viesti
• IP-osoite

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat verkkosivuston yhteyslomakkeella lähetetyt tiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n teknisille ylläpitäjille, yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille voidaan luovuttaa henkilötietoja. Näitä tietoja on mahdollista luovuttaa palveluiden toimittamista varten tai Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee toimittaa osoitteeseen [email protected], jolloin tiedot poistetaan manuaalisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Perintaravaska.fi-sivuston asiakasrekisteriä on lupa käyttää ainoastaan henkilöillä ja ylläpitäjillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asiakasrekisteriä ylläpidetään sähköisenä tietokantana tämän valtuuttaman teknisen ylläpitäjän toimesta. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja virustorjunnalla käyttäen myös muita asianmukaisia suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan.

 

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n asiakas voi saada katsottavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saattaa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, mikäli asiakas on edellisen kerran saanut tietonsa tarkastettavakseen alle vuoden sisällä.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tiedon korjaamisen pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely, ellei käsittelylle ole laillista perustetta (esimerkiksi aktiivisen toimeksiannon hoitamista varten). Kieltopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen [email protected] sähköpostilla.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Käyttämällä Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli et halua käyttää evästeitä, voit kytkeä ne selaimessasi pois päältä tai poistua sivustolta. Sivuston toiminnallisuus kuitenkin saattaa vaatia evästeiden käyttöä.

Käyttämällä evästeitä pystymme muokkaamaan sivuston tarjontaa ja käyttökokemusta asiakkaidemme mieltymysten mukaiseksi sekä tekemään kohdennettua markkinointia. Evästeiden avulla keräämme asiakkaistamme mm. seuraavia tietoja.

  • käyttäjän IP-osoite
  • käyttäjän verkon host-nimi
  • päätelaite ja selaintyyppi
  • kellonaika ja päivämäärä
  • sivut, joissa vierailtu
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

 

Näiden lisäksi saatetaan kerätä myös muita tietoja statistiikkaa varten mm. Google Analytics-, Sanoma Remarketing ja Semrush -työkaluja hyödyntäen.