Lähetä lasku perintään

Lähetä lasku

Ohje

  1. Lähetä perittävä lasku viereisellä lomakkeella. Laadimme maksuvaatimuksen ja toimitamme sen velalliselle välittömästi.

  2. Velallinen maksaa velan pääoman ja perintäkulut Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n asiakasvarojen tilille
  3. Suorituksen tultua asiakasvarojen tilille, tililtä välitetään pääoma välittömästi asiakkaalle ja perintäkulut suoritetaan Asianajotoimisto Mikko Ravaska Oy:n tilille
  4. Mikäli velallinen toivoo maksujärjestelyä tai jättää velan maksamatta, olemme aina yhteydessä asiakkaaseen ennen maksujärjestelyä tai käräjäoikeuden haastehakemusta. Kummassakin tapauksessa seuraamme prosessin toteutumista.